Košice

Prehľad podujatí 47. týždeň – 15.11.2013

PONDELOK            Krajská organizácia SMER-SD a Krajská organizácia  MOST–HÍD  

18. novembra            RO SSN, Szakkayho 1 – zasadačka na 3. posch., Košice

11:00                          Téma TB:

Regionálne voľby do VÚC s dôrazom na II. kolo voľby predsedu KSK

                                    Hostia TB:

  • Peter Žiga – krajský predseda SMER–SD 
  • Elemér Jakab – krajský predseda MOST-HÍD
  • Zdenko Trebuľa – kandidát na predsedu  KSK

__________________________________________________

UTOROK                  Štefan Vaľo

19. novembra                        RO SSN, Szakkayho 1 – zasadačka na 3. posch., Košice

10:00                          Témy TB:

  • Príčiny klimatických zmien sú riešiteľné! „Zastavme zhutňovanie pôdy najmä v horách a následné odvodňovanie krajiny!“ – vyzýva dokumentárny film Štefana Vaľa, ktorý ho prezentoval aj v sídle OSN v Ženeve v máji 2013 na zasadnutí Celosvetovej platformy pre znižovanie rizika katastrof
  • Účasť autora na európskych konferenciách o vode
  • Výskum Š. Vaľa vo viacerých krajinách
  • Reakcie na svetové konferencie o klimatických zmenách

                                   Hosť TB:

Štefan Vaľo – tvorca dokumentárnych filmov s protipovodňovou tematikou, držiteľ EnvironOskara za realizáciu projektu v rámci protipovodňovej ochrany, nositeľ Ceny Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka za dokumentárny film „Klimatické zmeny, príčiny a opatrenia“, ktorý je zaradený do programu festivalu EKOTOPFILM TOUR 2013. (V Košiciach vo štvrtok 21.11.2013 o 18:30 hod. v OC Galéria Košice; po filme beseda s autorom)

__________________________________________________

 NEDEĽA                  Volebná komisia KSK (VK KSK)

24. novembra                        Úrad KSK – Zrkadlová sála-1. posch., Nám. Maratónu mieru 1, KE

10:00                          Vyhlásenie výsledkov 2. kola volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja

                                   Hostia:

  • Jana Rubická – predsedníčka VK KSK
  • Peter Seman – podpredseda VK KSK 
  • Melánia Kolesárová – zapisovateľka VK KSK

____________________________________________________

 INÉ

Program primátor Košíc Richarda Rašiho:

Pondelok 18.11.2013 o 15:00 hod., Historická radnica – prijatie nového veľvyslanca Francúzska na Slovensku (fotoremín)

Utorok 19.11.2013 o 9:00 hod., Spoločenský pavilón, Trieda SNP 61, Košice   – otvorenie a príhovor primátora na veľtrhu vzdelávania a kariéry ProEduco

Nedeľa 24.11. 2013 o 17:00 hod. Historická radnica – záverečný koncert Festivalu sakrálneho umenia v HR

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

NA  PRAVDE  ZÁLEŽÍ

PONDELOK 18. novembra 2013 o 11:30 hod., Kasárne/Kulturpark – budova Alfa, Kukučínova ulica 2, Košice – prednáška Abigail Goldman, držiteľky Pulitzerovej ceny, ktorú získala v roku 2004 za spracovanie témy Wal-Mart efektu a jeho dosahov na spoločnosť. Priblíži témy, ktoré výrazne rezonujú v mediálnom prostredí a poukáže na trendy, ktoré majú vplyv na fungovanie celej spoločnosti: Ako dnešní novinári zápasia s hľadaním pravdy? Ako meniace sa prostredie ovplyvňuje etiku novinárov? Ako budovať dôveru čitateľov alebo divákov bez uchyľovania sa k senzáciám? Ako novinári tvoria správy, keď je úspech správ meraný počtom zobrazení článku na internete?

(Tlmočenie je zabezpečené) 

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –KOŠICKÉ  FOLKLÓRNE  DNI

V dňoch 16. – 24. novembra 2013 – 19. ročník Košických folklórnych dní:

18. – 21. 11. 2013 (pondelok – štvrtok) – Výchovné koncerty pre MŠ, ZŠ, SŠ a skupiny /pre vopred ohlásené skupiny/

20.11.2013 (streda) – krst CD Tancuj, tancuj, vykrúcaj súborov Železiar a Železiarik, spojený s hudobno-speváckym programom košických súborov

22.11.2013 (piatok) – súťaž detských tanečníkov „O cenu Štefana Mráza“, Školička tanca, Tancujeme, hráme sa – interaktívne stretnutie košických detských folklórnych súborov, Prehliadka sólistov inštrumentalistov (píšťalky, heligónky, gajdy, fujary, speváci), Hudobno-spevácky program bieloruských súborov Charašucha a folklórneho zboru Hosti

23.11.2013 (sobota) – Škola tanca pre dospelých, Súťaž tanečníckych schopností „O cenu Štefana Mráza“, Tanečná zábava 

24.11.2013 (nedeľa) – Naše tance a hostiaslávnostný Galavečer 19. ročníka Košických folklórnych dní- dvojprogram 1. časť – Košické folklórne súbory, 2.časť – Na dedine vyrobené

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –KRÁSA  V KROJI  UKRYTÁ

V dňoch 5.11.2013-9.1.2014 Kulturpark, Košice – výstava Krása v kroji ukrytá – zachovanie tradičného odevu Abova
Program na http://www.kosickefolklornedni.sk/

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

FESTIVAL  SAKRÁLNEHO  UMENIA

10. – 24. novembra 2013 – 24. ročník Festivalu sakrálneho umenia

Program na http://www.kosice.sk/docuStore_getById.asp?id=39112

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore