Tlačové správy

Kultúrny treking v Galérii umelcov Spiša v rámci Noci múzeí a galérií 2016

KULTÚRNY TREKING v Galérii umelcov Spiša v rámci Noci múzeí a galérií 2016 v sobotu,  21.5. 2016: KRIŽOVATKY: STREDNÝ VÝCHOD BLÍZKY VÝCHODU / 2. ročník kreatívneho multikultúrneho dialógu

Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

„Kultúrny treking“ ako súčasť Noci múzeí a galérií v Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi bude prebiehať celý týždeň už od 16. 5. 2016 tvorivými dielňami pre školy a verejnosť, s vyvrcholením aktivít v sobotu, 21. 5. 2016 v rámci projektu KRIŽOVATKY: Stredný Východ blízky Východu / 2. ročník kreatívneho multikultúrneho dialógu. Akcia je určená pre rôzne cieľové skupiny a vekové kategórie, tentoraz s akcentom na kultúru strednej Ázie (Nepál, Tibet), ukážky a skúšanie tradičných remesiel i ruč-ných prác, otvorenie nového exteriérového priestoru – Galérie pri dufarte, sprístupnenie sezónnej Záhrady umenia, finisáže a vernisáže výstav, ako i folk-rockový koncert. Všetky galerijné priestory a výstavy, vrátane stálych expozícií Terra Gothica a Jozef Hanula budú pre verejnosť sprístupnené počas soboty, 21. 5. v čase 13.00 – 22.00. Súčasťou je veľký výpredaj tlačovín a suvenírov galérie.

Ako uvádza riaditeľka galérie Mgr. Lucia Benická: „Podujatie pripravuje pestrú ponuku v rámci kreatívneho maratónu, ktorý sme nazvali „Kultúrny treking“ a pre verejnosť pripravili niekoľko nosných „táborov“: výstavný, edukačný, trhový a hudobný, vrátane „galerijného olovrantu“ . Projekt je venovaný strednej Ázii, konkrétne krajinám pod Himalájami a to výstavou fotografií Pavla Breiera Ľudia Himalájí, ako aj jeho prednáškou o zvykoch a živote neznámeho sveta. Z výstav ako novinku uvediem banerovú prezentáciu Fragmentov od Petra Župníka v novej Galérii pri dufarte, a otvorenie ďalšej sezóny stálej expozície Záhrada umenia. Za účasti autorov finišujeme výstavy 9×9 / Spiš – Spain a Tomáš Agat Błoński, ako aj krstíme katalóg a vyhodnocujeme galerijnú nedeľnú súťaž. Počas celej soboty sprístupňujeme „galerijný trh“ s ukážkami tradičných ručných prác a remeselných techník ako plstenie, drôtikovanie, háčkovanie, šitie, či točenie keramiky. Večer máme pripravený „hudobný tábor“, kde v rámci 15. výročia Hevhetie uvádzame folk-rockový koncert Eda Klenu a prezentáciu jeho najnovšieho albumu Škaredý deň v Chujave.“

KULTÚRNY TREKING v Galérii umelcov Spiša v rámci Noci múzeí a galérií 2016 v sobotu, 21. 5. 2016: KRIŽOVATKY: STREDNÝ VÝCHOD BLÍZKY VÝCHODU / 2. ročník kreatívneho multikultúrneho dialógu

  • Miesto:  Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
  • Termín podujatia:  21. 5. 2016, 13.00 – 22.00, 16. 5. – 20. 5. 2016 / tvorivé dielne pre školy
  • Koncept a program projektu:       Mgr. Lucia Benická, Mgr. Anna Timková, Mgr. Lenka Králová – GUS
  • Koordinácia a PR projektu:          Mgr. Lenka Králová, Mgr. Jana Kováčová – GUS
  • Informácie, rezervácie:                 Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk,  053 417 46 23
  • Grafika  :                                          Mgr. art. Ivana Betková Program podujatia / podrobné informácie na www.gus.sk:
  •  16. – 19. 5. 2016 | 9.00 – 16.30  PRÍPRAVNÝ TÁBOR

Tvorivé dielne / Budujeme nový svet

Interaktívna tvorba koláží, montáží a fotografií so zameraním na ľudí rôznej farby pleti a národné symboly. Podujatie je určené pre školy s lektormi galérie. Vstupné: € 1 / osoba.

Tvorivé dielne / Postavme si galériu

Interaktívna tvorba objektov formou papierových koláží a montáží so zameraním na „hru“ s renesančnou architektúrou galérie. Podujatie určené pre školy s lektormi galérie. Vstupné: € 1 / osoba.

  • 21.5. 2016, sobota | 13.00 – 22.00  

Maratón aktivít so zameraním na kultúru ázijského sveta: výstavy, tvorivé dielne, prednášky, koncert, galerijný trh.

VÝSTAVNÝ TÁBOR

13.00 – 22.00 hod.

Deň a noc galérie / Výstavy. Finisáž aktuálnych výstav 9×9 / Spiš – SpainTomáš Agat Błoński. Vernisáže výstav Pavol Breier: Ľudia HimalájíPeter Župník: Fragmenty. Otvorenie sezónnych expozícií Záhrada umeniaGaléria pri dufarte. Sprístupnené stále expozície Jozef HanulaTerra Gothica.

14.30 – 15.00 hod.

Galerijný olovrant / Vernisáže a finisáže výstav, krst katalógu 9×9 / Spiš – Spain.

Vstupné: zadarmo

TRHOVÝ TÁBOR

14.00 – 18.00 hod.

Galerijný trh / Remeslá včera a dnes.

Ukážky ručných prác, skúšanie remeselných techník: plstenie, drôtikovanie, háčkovanie, šitie, keramický kruh… a všeličo s Gertou Hojstričovou, Renátou Dráčkovou, Ľubomírou Lazarivskou, Máriou Pospíšilovou

a Petrom Smikom. Príďte a vyskúšajte ! Vstupné: dobrovoľné.

EDUKAČNÝ TÁBOR

15.00 – 16.30 hod.

Prednáška / Pavol Breier: Z Himalájí.

Neznámy svet Himalájí – kultúrne podobnosti a rozdiely. Vstupné: dobrovoľné.

HUDOBNÝ TÁBOR

19.00 – 20.30 hod.

Folk – rockový koncert / Edo Klena.

Koncert Eda Klena spolu so spoluhráčom zo skupiny Klenoty, Lukášom Valkučákom, je zároveň prezentáciou najnovšieho albumu Škaredý deň v Chujave producentov Hevhetia.com. Vstupné: € 3 / osoba

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore