Tlačové správy

Ústavný súd SR navštívili sudcovia a prokurátori z 10 krajín Európskej únie

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) dnes – 21. mája 2018 navštívilo 22 sudcov a prokurátorov z 10 krajín Európskej únie.

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková hostí privítala v pojednávacej miestnosti ústavného súdu a vo svojom príhovore ich oboznámila s postavením, právomocami, rozhodovacou a ďalšou činnosťou ústavného súdu. Stretnutie pokračovalo neformálnou diskusiou o aktuálnych rozhodnutiach (nálezoch a uzneseniach) ústavného súdu.

Návšteva sudcov a prokurátorov z krajín Európskej únie na ústavnom súde bola súčasťou programu výmenného pobytu, ktorý každoročne organizuje Justičná akadémia Slovenskej republiky v spolupráci s Európskou justičnou vzdelávacou sieťou.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore