Tlačové správy

NRSR: TASR dosiahla za prvý polrok 2012 prebytok vo výške 66.396 eur

Hospodárenie TASR v prvom polroku 2012 prinieslo v porovnaní s prvým polrokom predchádzajúceho roka výrazne lepšie výsledky a skončilo s prebytkom vo výške 66.396 eur. Po dnešnom rokovaní mediálneho výboru parlamentu, ktorý uznesením vzal na vedomie Správu o činnosti TASR za prvý polrok 2012, to uviedol riaditeľ TASR Jaroslav Rezník.
„Ak porovnávame prvý polrok 2011 a prvý polrok 2012, tak prvý polrok 2012 dopadol zhruba o polovicu lepšie, ako prvý polrok 2012,“ dodal Rezník.
Za prvý polrok dosiahli príjmy TASR 1.696.071 eur, čo predstavuje 46,34-percentné plnenie rozpočtu. Výdavky boli vykázané vo výške 1.629.675 eur, čo v percentuálnom čerpaní predstavuje 45,17 percenta. Hospodárenie tlačovej agentúry k 30. júnu 2012 skončilo s prebytkom vo výške 66.396 eur.
Z pohľadu nákladov a výnosov skončila tlačová agentúra v hodnotenom období so stratou vo výške 92.868 eur. V porovnaní s prvým polrokom 2011 je tento výsledok lepší o 237.651 eur.
„Stratu, ktorú sme mali v rámci hospodárskeho výsledku, sme výrazne stiahli. Teraz, s odstupom času si dovolím tvrdiť, že do konca roku budeme mať plusové hospodárenie,“ odhadol Rezník.
Vlastné príjmy agentúry v porovnaní s prvým polrokom 2011 mierne klesli v segmente webov. V ostatných sférach možno stav hodnotiť ako stabilizovaný.
TASR vydala v hodnotenom období 124.134 multimediálnych správ. V slovnom spravodajstve priniesla 73.104 správ, vydala 8422 zvukov, 39.434 fotografií a 3174 videospráv.
„Agentúra vyhľadávala v zmysle zákona aktuálne, včasné, overené, neskreslené a nestranné informácie, ktoré boli spracovávané formou textových súborov, zvukových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, obrazových záznamov. Informácie uchovávala a sprístupňovala,“ uviedol na zasadnutí výboru Rezník.
Dodal, že prelom rokov 2011 a 2012 bol pre TASR mimoriadne náročný aj vzhľadom na sťahovanie do nových, o tretinu menších priestorov, ktoré umožnilo zefektívniť náklady agentúry. „Racionalizácia sa v hodnotenom období odzrkadlila vo všetkých dostupných segmentoch hospodárenia agentúry,“ poznamenal Rezník. Napriek výpadkom v rozpočte roku 2011 agentúra pripravila rozsiahly projekt nového spravodajského portálu www.teraz.sk. Za pol roka dosiahol viac ako 800.000 unikátnych návštevníkov a takmer sedem miliónov klikov. „Spravodajský portál teraz.sk ma mimoriadne príjemne prekvapil. Dosiahli sme výsledky, ktoré sme očakávali približne o rok neskôr,“ povedal Rezník. „Budeme ho ďalej rozvíjať a pripravujeme spustenie ďalších internetových portálov z produkcie TASR,“ dodal.
Agentúra podľa neho priniesla aplikácie pre nové médiá. „Aplikácia pre Android sa stala hneď po jej uvedení najsťahovanejšou aplikáciou na Slovensku. Potvrdila sa skutočnosť, že TASR svojím overeným a kredibilným spravodajstvom dokáže osloviť aj nových užívateľov moderných médií,“ povedal Rezník.
„Rozsiahla práca bola uskutočnená pri spracovaní kompletného projektu digitalizácie, ktorý bol v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2 – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií predložený Ministerstvu kultúry SR. V prípade, že žiadosť TASR o nenávratný finančný príspevok pre projekt Digitalizácia archívu TASR bude úspešná, TASR v horizonte do roku 2017 kompletne zdigitalizuje svoje archívy a sprístupní ich verejnosti,“ uzavrel riaditeľ TASR.

 

zdroj: TASR

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore