Aktuality

Ľudská ruka je nástrojom ducha

Toto konštatovanie talianskej lekárky a zakladateľky modernej pedagogiky Márie Montessoriovej nepochybne platí aj pre ruky novinárov, čo v plnej miere potvrdila aj najstaršia autorská súťaž novinárov na Slovensku. Jej 25. ročník slávnostne vyhodnotili v priestoroch Strednej odbornej školy technickej v Košiciach v pondelok 14. septembra 2020. Tradičné zápolenie novinárov z oboch východoslovenských krajov zorganizovali Literárny fond (LITFOND) – výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave a Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) v Košiciach.

Odbornej porote predsedal Mgr. Svjatoslav Dohovič, nominovaný LITFOND-om a tvorili ju ďalší dvaja dlhoroční novinári: Marián Angelovič a Mgr. Beáta Penxová-Mačingová, práce fotografov opäť posudzoval renomovaný fotograf  MgA. Ján Polák, ktorý sa, žiaľ, slávnostného vyhodnotenia súťaže nedožil – vo veku 67 rokov nás opustil 29. júla 2020.

Do súťaže sa prihlásilo sa 38 autorov so 103 príspevkami a 5-ti fotografi s 14 fotografiami. Pod mierne klesajúci trend prihlásených autorov sa určite v najväčšej miere podpísala pandémia koronavírusu, čo ale na druhej strane neovplyvnilo kvalitu súťažných prác, ktoré mali tradične  solídnu úroveň, porovnateľnú s nadregionálnym priestorom. Členovia poroty sa zhodli v názore, identickom z predchádzajúcich ročníkov súťaže, že dodržiavanie kritérií klasických žurnalistických žánrov u mnohých autorov zostáva pretrvávajúcim problémom, navyše niektorí z nich stále zápasia so žánrovými rozdielmi – napr. medzi spravodajskými a analytickými žánrami v kategórii A i B. Pretrvávajú tiež menšie rezervy pri spracovaní dobrých, neraz dokonca objavných tipov a u niektorých autorov aj rezervy v adekvátnom využití vhodných štylistických prostriedkov a mierne porivkávala úroveň titulkov.

Porota hodnotila ako „najsilnejšie– aj vzhľadom na počet prihlásených príspevkov –  kategórie A – spravodajstvo, podobne kategóriu C – beletristické žánre. Porotu osobitne mrzí opätovný nezáujem mladých autorov obsadiť kategóriu E – študentský príspevok, do ktorej sa opäť neprihlásil ani jeden autor, čo prekvapuje aj vzhľadom na kvalitné masmediálne vzdelávacie zázemie, ktoré je už roky etablované na východnom Slovensku.

Úspešným kolegom srdečne blahoželáme a pre všetkých ostatných tradičný inšpiratívny a motivačný odkaz – o rok môžeme blahoželať práve Vám!

Beáta Penxová-Mačingová, predsedníčka RO SSN Košice

2. podpredsedníčka SSN

Snímky: Veronika Janušková

 

Výsledky 25. ročníka autorskej súťaže novinárov z východoslovenského regiónu za rok 2019:

Aspravodajské žánre

Podkategória: A1 tlač, tlačové agentúry, internetové noviny

 • 1. Marián HOLUBČÍK                      TASR
 • 2. Katarína ČIŽMÁRIKOVÁ        webstránka SAV, časopis Akadémia
 • 2. Katarína GÉCZIOVÁ                Korzár + Košický Večer
 • 3. Ivan KRIŠŠÁK                           SITA
 • 3. Alžbeta LINHARDOVÁ           Jazerčan

Aspravodajské žánre

Podkategória:             A2 elektronické médiá – rozhlas a televízia

 • 1. Marek VNENČÁK               TV Markíza
 • 2. Porota cenu neudelila.
 • 3. Leopold HENZÉLY            RTVS – TV

B analytické žánre

Podkategórie:        B1 tlač, tlačové agentúry, internetové noviny

 •  1. Eva BARNIŠINOVÁ                     Zajtrajšie noviny
 • 2. Vladimír MEZENCEV           Slovenský rozhľad + Korzár
 • 3. Gabriela RERKOVÁ                     Priezor

B analytické žánre

Podkategória: B2 elektronické médiá – rozhlas a televízia

 • 1. Miroslav TALAVAŠEK                         RTVS/Rádio Regina
 • 2. Jana TOMAŠKOVIČOVÁ                    Rádio Košice
 • 3. Vladimír SEMAN          TV Senior, TV Región, Mestská TV Košice

Cbeletristické žánre

Podkategória:             C1 tlač, tlačové agentúry, internetové noviny

 • 1. Róbert BEJDA                                    Korzár/košický Večer
 • 2. Michaela LUXOVÁ                            KOŠICE:DNES
 • 3. Ľuboš KAŠICKÝ                                 MY Prešovské noviny

Cbeletristické žánre

Podkategória:                C2 elektronické médiá – rozhlas a televízia

 • 1. Ľuba KOĽOVÁ                                    RTVS – TV Košice
 • 1.Silvia KOŠŤOVÁ                                  RTVS – TV Košice
 • 2. Milan KOLCUN                                  TVkosice.sk
 • 3. Kristína BERTIČOVÁ                        RTVS – Rádio Regina
 • 3. Mária ČIGÁŠOVÁ                               Rádio Lumen

Dnovinárska fotografia

 • 1. Veronika JANUŠKOVÁ                       KOŠICE:DNES
 • 2. Cena udelená nebola.
 • 3. František IVÁN                                       TASR
 • 3. René FABINI                                           blog-sme WPP 

E – študentský príspevok

Porota neudelila žiadnu cenu

 Fprémia

 Mário  HUDÁK                                        WEB/ REFRESHER.sk

novinárska súťaž za 2019_výsledky_zápisnica poroty

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore